Phone

Потребителски кредити

Image

Универсален потребителски кредит

За покриване на текущи нужди – закупуване на движими вещи, ремонт, обзавеждане, обучение и др.

Валута на кредита: лева и евро

Размер на кредита: до 20 000 лв. или равностойността им в евро

Срок на погасяване: до 10 години

Начин на погасяване: на равни месечни (анюитетни) вноски

 

Image

Пoтребителски кредит "Инвест Максимум"

За ремонти, обзавеждане, екскурзии, обучение, семейни събития и всички специални моменти

Валута на кредита: лева и евро

Размер на кредита: до 60 000 лв. или равностойността им в евро

Срок на погасяване: до 10 години

Изисквания: минимален нетен месечен доход 600 лева