Информация за банката

Инвестбанк АД е напълно лицензирана търговска банка, предлагаща целия спектър от банкови продукти и услуги.

Основен принцип в дейността на банката е универсалното банкиране, фокусирано върху крос-продажби, постигнато чрез добавяне и комбиниране на отделните бизнес линии, продукти и услуги, насочени както към корпоративни клиенти, така и към физически лица.

Визията на Инвестбанк АД е свързана с устойчиво развитие чрез предоставяне на надеждни финансови услуги на корпоративни, институционални и частни клиенти.